54 Farz Nedir? 54 Farzın Maddeleri Nelerdir?

1
72

54 farz nedir? 54 farz maddeleri nelerdir? 54 farzın tamamı maddeler halinde ve nakil alınarak sitemize eklenmiştir.

54 Farz Nedir?

Bir çocuk bâliğ olduğu zemân ve bir kâfir (Kelime-i tevhîd) söyleyince, ya’nî, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) deyince ve bunun ma’nâsını bilip inanınca (Müslimân) olur. Kâfirin günâhlarının hepsi hemen afv olur. Fekat, bunların her müslimân gibi, imkân bulunca, îmânın altı şartını, ya’nî Âmentüyü ezberlemeleri ve ma’nâsını öğrenerek bunlara inanmaları ve (İslâmiyyetin hepsini, ya’nî Muhammed aleyhisselâmın söylediği emrlerin ve yasakların hepsini Allahü teâlânın bildirmiş olduğuna inandım) demeleri lâzımdır. Dahâ sonra imkân buldukça, bütün huylardan ve karşılaşdığı işlerden farz olanları, ya’nî emr olunanları ve harâm olanları, ya’nî yasak edilmiş olanları öğrenmesi de farzdır. Bunları öğrenmenin ve herhangi bir farzı yapmanın ve herhangi bir harâmdan sakınmanın farz olduğunu inkâr ederse, ya’nî inanmazsa, ehemmiyyet vermezse, îmânı gider. (Mürted) olur. Ya’nî bu öğrendiklerinden birini, meselâ kadınların örtünmelerini beğenmezse mürted olur. Mürted, irtidâdına sebeb olan şeyden tevbe etmedikce, (Lâ ilâhe illallah) demekle ve islâmiyyetin ba’zı emrlerini yapmakla, meselâ nemâz kılmakla, oruc tutmakla, hacca gitmekle, hayrât ve hasenât yapmakla müslimân olmaz. Bu iyiliklerinin âhıretde hiç fâidesini görmez. İnkârından, ya’nî inanmadığı şeyden tevbe etmesi, pişmân olması lâzımdır.

İslâm âlimleri, her müslimânın öğrenmesi, inanması ve tâbi’ olması lâzım olan farzlardan elli dört adedini seçmişlerdir.

54 Farzın Maddeleri Nelerdir?

 1. Allahü teâlâyı bir bilip, Onu hiç unutmamak.
 2. Halâlden yimek ve içmek.
 3. Abdest almak.
 4. Her gün vakti gelince, beş vakt nemâz kılmak.
 5. Nemâz kılacağı zemân hayzdan ve cünüblükden gusl etmek.
 6. Kişinin rızkına, Allahü teâlânın kefîl olduğunu hak bilmek, inanmak.
 7. Halâlden pâk libâs giymek.
 8. Hakka tevekkül ederek çalışmak.
 9. Kanâat etmek
 10. Ni’metlerin mukâbilinde, Rabb-i teâlâya şükr etmek. Ya’nî onları emr olunan yerlerde kullanmak.
 11. Cenâb-ı Bârî’den gelen kazâya râzı olmak.
 12. Belâlara sabr etmek. Ya’nî isyân etmemek
 13. Günâhlardan tevbe etmek. [Her gün istigfâr okumak.]
 14. İhlâs üzere ibâdet etmek.
 15. İnsan ve cin şeytânlarını düşman bilmek.
 16. Kur’ân-ı azîm-üş-şânı huccet, sened tutmak. Onun hükmüne râzı olmak.
 17. Ölümü hak bilmek ve ölüme hâzırlanmak.
 18. Allahü azîm-üş-şânın sevdiğini sevip, sevmediğinden kaçmak. [Buna Hubb-i fillah ve buğd-ı fillah denir.]
 19. Babaya ve anaya iyilik etmek
 20. Ma’rûfu emr ve münkeri nehy etmek.
 21. Mahrem olan akrabâyı ziyâret etmek.
 22. Emânete hıyânet etmemek.
 23. Dâimâ, Allahü teâlâdan havf edip, [korkarak], harâm işlemekden sakınmak.
 24. Allahü azîm-üş-şâna ve Resûlüne itâ’at etmek. Ya’nî farzları yapıp, harâmlardan sakınmak.
 25. Günâhdan kaçıp, ibâdet ile meşgûl olmak.
 26. Ülül-emre, kanûnlara karşı gelmemek.
 27. Âleme ibret nazarı ile bakmak.
 28. Allahü teâlânın varlığını, ya’nî sıfatlarını, mahlûklarını tefekkür etmek.
 29. Dilini harâm, fuhş olan sözlerden korumak.
 30. Kalbini mâ-sivâdan [dünyâ sevgisinden] pâk etmek.
 31. Hiç bir kimseyi, maskaralığa almamak.
 32. Harâma bakmamak.
 33. Her hâlde sözüne sâdık olmak.
 34. Kulağını fuhş ve çalgı gibi münkerât dinlemekden korumak.
 35. Farzları ve harâmları öğrenmek.
 36. Tartı, ölçü âletlerini, hak üzere kullanmak.
 37. Allahü azîm-üş-şânın azâbından emîn olmayıp dâimâ korkmak.
 38. Müslimân fakîrlerine zekât vermek ve yardım etmek.
 39. Allahü azîm-üş-şânın rahmetinden, ümmîdini kesmemek.
 40. Nefsinin hevâsına, ya’nî harâm olan isteklerine tâbi’ olmamak.
 41. Aç olanı Allah rızâsı için doyurmak.
 42. Kifâyet mikdârı rızk [ya’nî yiyecek, giyecek ve mesken] kazanmak için çalışmak.
 43. Malının zekâtını, tarladaki mahsûlünün uşrunu vermek.
 44. Âdetli ve lohusa hâlinde bulunan ehline yakın olmamak.
 45. Kalbini günâhlardan pâk etmek
 46. Kibrli olmakdan sakınmak.
 47. Bâliğ olmamış yetîmin malını hıfz etmek.
 48. Genç oğlanlara yakın olmamak.
 49. Beş vakt nemâzı vaktinde kılıp, kazâya bırakmamak.
 50. Zulmle, kimsenin malını almamak.
 51. Allahü azîm-üş-şâna şirk koşmamak.
 52. Zinâdan kaçınmak.
 53. Şerâbı ve alkollü içkileri içmemek.
 54. Yalan yere yemîn etmemek.

Kaynak; İslam Ahlakı (Hakîkat Kitâbevi)

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here