Recep Ayının Faziletleri Nelerdir? Recep Ayı Hakkında Geniş Bilgi

1
36
recep ayı

Recep ayının faziletleri nelerdir? Recep ayında nasıl ibadet edilmelidir? Recep ayında kaç gün oruç tutulmalıdır? Recep ayındaki gecelerin kıymeti..

Recep Ayı Nedir?

İslam dinindeki mübarek üç aylardın biridir. Kameri ayların yedincincisidir. Müslümanlar arasında mübarek üç aylar olarak bilinir. Bunlar Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. İslam dininin kıymet verdiği aylardır. Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip gecesi denir.

Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için bazı gecelere, gün ve aylara kıymet vermiş; bu gece, gün ve aylardaki dua, tövbe, namaz ve oruç gibi ibadetleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapması, dua ve tövbe etmeleri için böyle gece, gün ve ayları sebep kılmıştır. Recep, içinde iki mübarek gecenin de bulunduğu bir aydır.

Recep Ayının Faziletleri Nelerdir?

Recep ayı, Âdem aleyhisselâmdan beri kıymetli idi. Bu ayda muharebe etmek günah idi. Her ümmet, bu aya saygı gösterirdi. Recep demek, mürecceb, muazzam, muhterem, kıymetli demektir.

Receb-i şerifin ilk Cuma gecesine Regaip gecesi denir. Çünkü, Allahü teâlâ, bu gecede, mümin kullarına, ragibetler, yani ihsanlar, ikramlar yapar. O gece yapılan dua red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, kat kat sevap verilir. O geceye hürmet edenleri afv eyler.

Enisulvaızin Kitabında diyor ki;

İsa (aleyhisselâm) zamanında bir genç, güzel bir kıza tutulmuştu. Ona kavuşmak için çırpınıyordu. Nice zaman sonra söz aldı. Bir akşam, odada buluştular. Soyundular. Genç, pek sevinçli idi. Ansızın, pencereden hilali [yeni ayı] gördü. Bu hangi aydır dedi. Kız, Recep deyince, genç toparlandı. Giyindi. Kız şaşırıp, ne oluyorsun dedi. Genç, babalarımdan işittim. Recep ayında günah işlenmez. Bu aya saygı gösterilir deyip, özür diledi ve evine gitti. Allahü teâlâ, İsa (aleyhisselama) vahiy gönderip, olanları bildirdi. Bu genci ziyaret et! Selamımı söyle buyurdu. Genç, Recep ayına gösterdiği bir saygı için, büyük bir Peygamberin (sallallahü teala aleyhi ve sellem) kendine gönderildiğine sevinerek iman etti. İyi bir mümin oldu. Recep ayına gösterdiği bir saygı sebebi ile, iman şerefine kavuştu.

Resulullah (sallallahü aleyhi ve sellem); “Uyanınız ve biliniz ki, Recep ayı haram aylardandır. Allahü teâlâ bu ayda Nuh aleyhisselamı) gemiye bindirdi. Nuh (aleyhisselam) gemide oruç tuttu ve yanında olanların tutmasını emretti. Allahü teâlâ onları kurtardı, boğulmaktan korudu. Ve Allahü teâlâ yeryüzünü tufan sebebiyle küfür ve taşkınlıklardan temizledi.” buyurdu. Bir hadis-i şerifte; “Recep, Allahü teâlânın ayıdır. Şaban, benim ayımdır. Ramazan, benim ümmetimin ayıdır” buyruldu.

Recep Ayında Nasıl İbadet Yapılmalıdır?

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Receb-i şerifin bir gün evvelinden, bir gün ortasından ve bir gün de sonundan oruç tutana, Receb-i şerîfin hepsini tutmuşcasına, Hak teâlâ hazretleri lutf-ü ihsanda bulunur.)

Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem); “Uyanınız ve biliniz ki, Recep ayı haram aylardandır. Allahü teâlâ bu ayda Nuh (aleyhisselâmı) gemiye bindirdi. Nuh aleyhisselâm gemide oruç tuttu ve yanında olanların tutmasını emretti. Allahü teâlâ onları kurtardı, boğulmaktan korudu. Ve Allahü teâlâ yeryüzünü tufan sebebiyle küfür ve taşkınlıklardan temizledi.” buyurdu. Bir hadis-i şerifte; “Recep, Allahü teâlânın ayıdır. Şaban, benim ayımdır. Ramazan, benim ümmetimin ayıdır” buyuruldu.

Diğer hadis-i şeriflerde buyruldu ki: “Bir kimse Allahü teâlânın ayı olan Recep ayında, bir mümin kardeşini gam ve üzüntüden kurtarsa, Allahü teâlâ ona, Firdevs’te (Cennette) gözünün görebildiği kadar büyük bir köşk ihsan eder. Uyanınız, kendinize geliniz ve Recep ayına hürmet ve ikram ediniz ki, Allahü teâlâ da size bin türlü kerametle ikram ve ihsan etsin.”

Cennet’te bir nehir vardır. Ona Receb denir. Sütten beyaz, baldan tatlıdır. Receb ayında bir gün oruç tutana Allahü teâlâ kıyâmet günü o nehirden su verir.

Cennette bir köşk vardır. Ona ancak Recep ayında oruç tutmakla geçirenler girer.

Bir kimse Recep ayında bir gün oruç tutsa, o kimse sanki bin yıl oruç tutmuş, bin köle azad etmiş gibi sevaba kavuşur. Ve bir kimse Receb-i şerifte az bir şey sadaka verse, bin altın sadaka vermiş gibi sevap alır. Bedenindeki her kılı için bin sevap yazılır. Derecesi bin kat yükselir. Bin günahı yok olur. Hergünkü orucu ve verdiği her sadakası için bin hac ve bin ömre sevabı yazılır. Cennette ona bin ev, bin köşk ve bin hücre yapılır. Her hücrede bin bölüm ve her bölümde çok güzel huriler bulunur.

Bir kimse Recebin ilk günü oruç tutsa, Allahü teâlâ bu orucunu, yetmiş yıllık günahına keffaret eder. On beş gün oruç tutsa, Allahü teâlâ kıyamet gününde onun hesabını kolay görür. Recep ayında otuz gün oruç tutana, Allahü teâlâ rıza ve beratı ve hücceti ihsan eder. Onu azaptan korur.

Kaynaklar; Tam İlmihal Saadeti Ebediyye, İslam Ahlakı, Rehber Ansiklopedisi.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here